GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Gymoda, üyelerinin tüm özel bilgilerinin korunması için elinden gelen tüm iyi niyetli çabayı gösterecektir.
 2. İşbu sözleşme ile, üye sitede gerek özel yazışmalarında gerekse herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini yayınlamamak, paylaşmamak ve saklamak zorunda olduğu konusunda uyarılmaktadır. Bu gibi kişisel bilgileri korumak üyenin sorumluluğundadır. Bu gibi bilgilerin sitede paylaşılması ve/veya site ortamına herhangi bir şekilde sağlanması sonucu, gerek diğer üyeler tarafından gerekse siteye hukuka aykırı bir biçimde erişilmesi sonucunda bu bilgilerin alınıp kullanılması nedeniyle üyelerin görecekleri zararlardan Gymoda sorumlu değildir.
 3. Gymoda, site içi faaliyetlerin devamlılığını takip etmek için 'çerez' (cookie) olarak adlandırılan teknolojiyi kullanır. Çerezler, kullanıcının Gymoda’ya ulaştıkları diğer web tarayıcıları tarafından hazırlanan çok küçük boyutlu dosyalar olup, üye, eğer Gymoda’la işbirliği yapan bir ortağın sayfası üstünden erişiyorsa, Gymoda’ya olan erişiminin bir çerez ile belleğe alınacağının bilgisindedir ve bu durumu kabul eder. Anılan çerezler üyenin kişisel bilgilerini içermez, sadece ortaklık programının devamının sağlanmasına hizmet eder. Üye, kaydını yaptığında çerezler silinir. Kayıt yoksa kural olarak 30 günden sonra çerezler silinir. Üye browser'ını çerezlere kapattığı takdirde Gymoda’nın hizmetlerinden tam performansla yararlanamayabilir.
 4. Gymoda içerisinde, başka web siteleriyle ilgili çeşitli linkler ve bannerlar bulunmaktadır. Üye, bu web sitelerini ziyaret ederken ve kullanırken dikkatli davranmalıdır. Bu sitelerin operatörleri, Gymoda üyeleriyle ilgili çeşitli bilgiler toplayabilirler ve bu bilgileri Gymoda'nın kullanacağından farklı bir amaç için kullanabilirler. Gymoda bu sitelerin işlemlerinden ve üyelerle olan ilişkilerinden sorumlu değildir.
 5. Üyelerin e-posta adresleri ve diğer kişisel bilgileri, Gymoda kullanımını daha etkin hale getirmek, Gymoda’daki işlemler ve aktivitelerle ilgili üyeyle bağlantıya geçmek (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üyelik sözleşmesi kapsamında gönderilecek uyarı, bilgilendirme ve doğrulama e-mailleri) amacıyla kullanılabilmektedir. Gymoda üyelerin kişisel bilgilerini, Gymoda kullanımındaki etkinliği arttırmak amacıyla (üyelerin Gymoda’daki aktivitelerini desteklemek veya Gymoda’daki işlemleri belgelendirmek gibi); kredi kartı işlemleri yetkilendirmesi, makbuz ve destek hizmetleri, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti gibi konularda destek aldığı temsilcileri ve servis sağlayıcılarıyla paylaşabilir. Bu kuruluşlara, bu bilgileri başka amaçlarla kullanmamaları konusunda uyarıda bulunur.
 6. Üyelerin kişisel bilgileri (yaş, cinsiyet, posta kodu, telefon numarası, elde edildikten sonra, belleğe kaydedilir, işlenir ve kullanılır. Üyenin Gymoda kullanımı sırasında yaptığı kişisel kullanım ayarları hafızaya kaydedilir.
 7. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Reklam veren firmaların ürün ve hizmetlerinin Gymoda üyelerine ulaşmasında kolaylık sağlamak amacıyla üyenin kişisel bilgileri, üyelerin kimliğini açığa çıkarmadan ve isimsiz bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Üye, bu bilgileri Gymoda’nın işbirliği halinde olduğu diğer kişi ve kuruluşların internet sayfaları ve basılı yayın araçlarında (gazeteler, dergiler, vs.) üyenin kimliğini açığa çıkarmaksızın yayımlanmasını da kabul ve beyan eder.
 8. Üye, ayrıca profilinde yer alan kişisel bilgilerinin Gymoda tarafından dış hizmet tedarikçilerine; Gymoda adına ve namına elektronik posta ve süreli haberler gönderimi, Gymoda’nın hizmetlerinde danışma ve bu hizmetler hakkında başvuru yapma amacıyla telefonla ilişki kurulması amaçlarıyla iletilebilmesini kabul ve beyan eder.
 9. Gymoda, diğer hizmet sağlayıcılarına piyasa araştırması amacıyla üye profillerinin şifrelerini ve sadece anonim hale getirilmiş kullanım verilerini iletebilir.
 10. Her üye, danışma, reklam ve piyasa araştırması amacıyla anonim kullanıcı verilerinin üçüncü kişilere iletilmesine ve anonim üye profillerinin üretilmesine itiraz edebilir. Üyenin itiraz hakkını kullanmak için info@gmyoda.com adresine şifresini, kodunu, eksiksiz ad ve soyadını içeren bir elektronik posta yollaması yeterlidir.
 11. Üye, Gymoda’ya kayıt esnasında belirteceği e-posta adresinden kendisine bilgilendirme yapılmasını kabul eder. Üye, kaydını yapmakla bundan önce belirtilen hükümlerde kendine dair bilgilerin kullanımını kabul etmiş olur.
 12. Gymoda üyeleri arasındaki mesajlaşmalar sadece ilgili taraflarca okunabilir. Ancak, Gymoda’nın güvenliği ile ziyaretçi ve üyelerin maddi ve manevi haklarının korunması amaçlarının gerektirdiği durumlarda Gymoda yetkilileri bu mesajlara erişim hakkını saklı tutar. Bu durumlarda dahi Gymoda, bireysel mesajlaşmaların içeriğini üçüncü kişilerden gizler.
 13. Gymoda, kontrolü altındaki bilgilerin kaybolmasını, değiştirilmesini ya da deformasyona uğramasını önlemek amacıyla bazı güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Kullanılan güvenlik yazılımı (SSL), ticari aktivetilerin güvenliğini sağlayan, endüstriyel standarda sahip, günümüzdeki en geçerli yazılımdır. Üyenin internet'te gezinen tüm kişisel ve finansal bilgileri şifrelenerek korunur.
 14. Üyelere ait bilgilerin herhangi bir durumda bu metinde belirtilenden farklı bir şekilde kullanılmasına karar verildiği takdirde bu değişiklikler e-posta yoluyla ya da 30 gün süresince Gymoda’da yayınlayarak kullanıcılara bildirilir. Bu metin, üye tarafından periyodik olarak takip edilmelidir. Gymoda, gizlilik prensiplerini herhangi bir uyarı yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, değişikliğin yapıldığı gün ve ondan sonraki günlerde girişi yapılan bilgileri kapsar.
 15. Gizlilik ve verilen bilgilerin korunması Gymoda’in en önemli önceliğidir ve Gymoda, kişisel verilerin korunmasına dair yasal mevzuata uymayı taahhüt eder. Üye, Gymoda'nın yasal mevzuat uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Gymoda'yı hiçbir şekilde sorumlu tutma ve her ne nam altında olursa olsun hiçbir tazminat talep etme hakkı olmadığını beyan ve kabul eder. Aksine üye, gerek kendisine gerekse diğer bir üyeye ve Gymoda'ya hiçbir sorun yaratmamayı, adli ve idari tüm merci ve makamlarla muhatap etmemeyi beyan ve taahhüt eder.
 16. Gymoda’nın üyelik sözleşmesi hükümlerini ve işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerini ihlal eden üyeye karşı her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla, ayrıca üyenin üyelik sözleşmesi ve işbu sözleşmedeki yükümlülüklerin ihlali nedeniyle Gymoda bir zarar görürse ve/veya 3. kişilere bir meblağ ödemek zorunda kalırsa, tüm bu zararları için üyeye rucü etme hakkına sahiptir.