ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Önemli Bilgilendirme!

Gymoda hizmetlerini kullanmak ve Gymoda’ya üye olmak isteyen kişinin aşağıdaki Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) dikkatlice okuması ve işbu Sözleşme’deki tüm hüküm ve şartları dikkatlice okuduğunu ve anladığını onaylamak için kayıt esnasında beliren kutucuğa tıklayarak kabul etmesi ve onaylaması zorunludur. Üye olmak isteyen kişinin, işbu Sözleşme’deki tüm madde ve şartları kabul etmemesi halinde, bu kişinin Gymoda hizmetlerinin hiçbirinden yararlanma ve üyelik hakkı olmayacaktır. Bu doğrultuda, Gymoda’ya üye olma şartlarını yerine getiren kişinin, bu Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını dikkatlice okuyarak ve anlayarak kabul etmiş ve onaylamış olduğu kabul edilir. 

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Sözleşme, www.gymoda.com adlı internet sitesinin (“Site”) tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi olan Switch Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi ile bu Site’ye üye olan kişi (“Üye”) arasında ilgili üyeliğin geçerli olarak başladığı tarihte (“Üyelik Tarihi”) akdedilmiştir.

2. Tanımlar

Gymoda: www.gymoda.com adlı internet sitesi üzerinden hizmet sağlayan Switch Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’ni,

İçerik: Site içinde görüntülenen metinler, grafikler, haberler, makaleler, şekiller, sunumlar, üyelik bilgileri, tüm materyaller,

Site:www.gymoda.com“ Sitesini,

Standart Üye: www.gymoda.com internet adresinde yer alan üyelik formunu doldurmuş, "Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum." ifadesinin yanındaki kutucuğa tıklayarak işbu Sözleşme’deki tüm hüküm ve şartları kabul etmiş, onaylamış ve kayıt işlemini tamamlamış kişiyi,

3. Sözleşmenin Konusu ve Hizmetin Tanımı

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, işbu Sözleşme içeriğinde yer alan hususlar ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin  Gymoda tarafından Site içerisinde yayınlanmış olan bilcümle videolar, hukuki metin, açıklama, bildirim, sözleşme, düzenleme, uyarı, yazı, açıklama gibi duyuru ve beyanlardan oluşmaktadır. Bunlar Site’de yayınlanmalarıyla birlikte işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olurlar. Üye, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin  Gymoda tarafından açıklanan her türlü duyuruyu, sözleşmeyi, düzenlemeyi ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye işbu Sözleşme’de belirtilen tüm hüküm ve şartlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

a. Üyelik kaydı tamamlanıp Site’ye erişim hakkı kazanan her Üye sitede kendisine sunulan hizmet ve imkanları ticari amaçla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. İşbu Sözleşme’yi imzalayan Üye, sitede kendisine sunulan hizmet ve imkanlardan yararlanırken ve sitede herhangi bir işlem yaparken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara, uyarılara ve gerek site içeriğinde yer alan gerekse işbu Sözleşme’de yer alıp almamasına bakılmaksızın yürürlükteki tüm yasal hükümlere uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere, sitenin amacına ve aynı zamanda sitedeki diğer üyelerin kişilik haklarına saygılı davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ettiği anda sözleşmedeki tüm kuralları anladığını ve koşulları onayladığını kabul eder.

c. Siteye üye olabilmek için, kişinin 18 yaşını doldurmuş bir birey olması (tüzel kişi veya benzeri olmamak), işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü daha önce ihlal etmemiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda, kişi,  Gymoda hizmetlerini kullanmak ve siteye giriş yapmak için yasal yetkili olduğunu,  Gymoda hizmetlerinin seçiminde, kullanımında ve siteye girişte her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üyelik aşamasında belirttiği açık doğum tarihinin ve Site’ye girerken verdiği tüm diğer bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. 18 yaşını doldurmamış olduğu, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen Üye’nin üyeliği iptal edilir.

d. Üyelerin, Site’ye ve sisteme erişim için kendilerine verilen veya kullanımlarına sunulan her türlü teknolojik mekanizma ve araçların (şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin eline geçmesinin ve onlar tarafından kullanılmasının önlenmesi tamamen kendi sorumluluklarındadır. Üyeler, bu yükümlülüklerinin ihmal veya ihlali nedeniyle gerek  Gymoda'nın gerekse diğer üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olduklarını,  Gymoda'nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını ve eğer  Gymoda bu nedenlerle herhangi bir üyesine ve/veya üçüncü bir kişiye herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalırsa, ödediği tazminat meblağının tüm ferileriyle birlikte tahsili için  Gymoda’nın bu üyelere rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e. Üye, Site’de ve/veya Site’deki herhangi bir bölümde kendisi tarafından kullanılan ve/veya sağlanan her türlü bilgi, belge ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu, hiç kimsenin haklarının ihlalini teşkil edecek bir bilgi, belge ve/veya içeriği bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda, Üye’nin Site’de ve/veya Site’deki herhangi bir bölümde kendisi tarafından kullanılan ve/veya sağlanan her türlü yanlış veya eksik bilgi, belge ve içerik işbu Sözleşme tahtında ve aynı şekilde işbu Sözleşme’nin ilgili maddesi uyarınca bir aykırılık teşkil eder.

f. Üyeler,  Gymoda hizmetleri üzerinden erişim sağlanan İçerik içinde mevcut tüm telif hakkı uyarılarını, bilgilerini ve kısıtlamalarını kabul etmekle yükümlüdürler. Üyeler, bu İçerik’in herhangi bir bölümünü veya tamamını hiçbir şekilde başka bir yerde yayımlayamaz, hiçbir amaç için değiştirerek çoğaltmak suretiyle dağıtamaz. Site ve  Gymoda hizmetleri, üyelerin bireysel kullanımı için tasarlanmış olup, örgütler, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik kullanılamaz.

g. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerden birinin ihlali nedeniyle doğabilecek tüm hukukî ve cezaî sonuçlar Üye’ye ait olacaktır ve bu durum  Gymoda’e Üye ile akdedilen işbu Sözleşme’yi süresiz ve tek taraflı olarak derhal feshetme ve Üye’nin siteye erişimini derhal durdurma hakkını verir.

4.2. Gymoda’nın Hak ve Yükümlülükleri

a. Gymoda, Site’ye üye olmak isteyen kişilerin üyelik başvuruları için bir formu doldurmalarını talep eder.  Gymoda tarafından talep edilen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesinden sonra üyelik başvurusu değerlendirmeye alınır.  Gymoda, yapacağı değerlendirme sonucu başvuruyu kabul edip başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkını da haizdir.

b. Gymoda, üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme ve üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.  Gymoda bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve örnek vermeden kullanabilir. Üyeler,  Gymoda’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.  Gymoda tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat  Gymoda tarafından yapılabilir.  Gymoda tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

c. Gymoda, Site’de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik amacıyla, kendi hizmetleri için ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, siteye eklediği ve açıkça kullanılmasını yasaklamadığı her türlü bilginin dünya çapında kullanım, sergileme ve dağıtım hakkını, geri alınamaz, sürekli bir biçimde  Gymoda’ya vermiş olur.

d. Gymoda’nın elinde olmayan nedenlerle özellikle data hatlarındaki sorunlardan ve diğer teknik problemlerden kaynaklanan nedenlerle Site’den faydalanma kesintilere uğrayabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim bozukluğu ve bunun dolaylı sonuçlarından ve Üyenin yaşayacağı tüm diğer sorunlardan  Gymoda’nın sorumlu olmadığını Üye kabul ve beyan eder. Herhangi bir üyelik veya teknik problemle karşılaşılması halinde Üye’nin info@gymoda.com adresine e-posta göndermesi ile  Gymoda derhal sorunla ilgilenecek ve 3 gün içerisinde Üye’yi bilgilendirecektir.

e. Gymoda, sitedeki hizmetlerini ücretli olarak sunmaktadır. Bu hizmetlerin  Gymoda tarafından sunulması ve Üye tarafından bu hizmetlerin kullanımına hak kazanılması, Üye’nin  Gymoda’e üye olmak istemesi ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni okuyup, anlayıp, onaylayarak kabul etmesini müteakip, ücretlendirmeye ilişkin, otomatik yenileme hususu da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, tüm unsurları ve hususları kabul ederek satın alması koşuluyla geçerlilik kazanır. Üye,  Gymoda tarafından sunulan ücretli hizmetleri, onaylayarak icazet verdiği ilgili ücretlerini ödedikten sonra kullanmaya başlayabilir, aksi hallerde hiçbir şekilde  Gymoda tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanamaz. Üye, bu hususun bilgisi dahilinde olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. Üye tarafından bu hizmetlerin kullanımının kabul edilmesiyle Üye,  Gymoda ile işbu Sözleşme koşullarının yanında ek bir sözleşme ilişkisine girer. Üye, hizmetlerin türü ve niteliğine göre  Gymoda tarafından belirlenecek tüm şartları, Site’de var olan “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.” linkine ilk kayıt işlemini yaparken tıklamak suretiyle kabul etmiş ve ödemeyi onaylamış sayılır.

g. Gymoda, internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde verilerin korunmasının halihazırdaki teknik gelişime göre kapsamlı tarzda garanti edilemeyeceğine ve veri nakli ile korunmasında çeşitli risklerin olabileceğine açıkça Üye’nin dikkatini çekmektedir. Üye internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Üyelik Bedeli

Üyelik ücreti tahsil edilirken Üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan  Gymoda sorumlu değildir.

Üye, işbu Sözleşme’de ve  Gymoda tarafından Site’de belirtilen, yayınlanan ve/veya yayınlanacak bildiri, açıklama ve benzeri ve fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm yükümlülüklere uymayı kabul ve beyan eder. Bu Sözleşme’deki ve  Gymoda tarafından Site’de belirtilen, yayınlanan ve/veya yayınlanacak bildiri, açıklama ve benzeri ve fakat bunlarla sınırlı olmayan yükümlülüklerine aykırı davrandığı için sitenin bir bölümünden veya tamamından faydalanma, şahsi hesabına ulaşma, mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Üyelere ücret iadesi yapılmaz. Üye’nin üyeliğini iptal etmesi halinde Üyelik hakları sona erer.

 

6. Genel Hükümler

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a. Site’nin tüm tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları  Gymoda'ya aittir. Üyeler, sitede yer alan bilgileri ve  Gymoda’nın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının  Gymoda’nın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı  Gymoda’nın kendi yasal hakları saklı kalmak kaydıyla,  Gymoda’nın herhangi bir bedel ödemesi halinde,  Gymoda bu bedelin tüm ferileriyle birlikte (mahkeme masrafları, avukatlık ücreti ve diğer masraflar) Üye’den tazminini isteyebilir Gymoda’nın, sitede yer alan hizmetleri, bilgileri ve fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, sitenin tasarımları veya siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

b. Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal,  Gymoda’nın izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik ve bu içeriğin  Gymoda tarafından işlenmesi sonucu oluşacak veritabanı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser niteliğindedir ve tüm hakları  Gymoda’ya aittir.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

a. Gymoda, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir ve/veya işbu Sözleşme’ye ek yapabilir. Site’de üyelerin uyması gerektiğine dair yayınlanan tüm kurallar ve uyarılar işbu Sözleşme’ye ek yapılmış sayılır. İşbu Sözleşme’nin değişen ve eklenen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aksi  Gymoda tarafından açıkça belirtilmedikçe aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Üyenin siteye giriş yapması her türlü değişikliğe muttali olduğuna karine sayılır.

b. Üye, değiştirilen kurallara bir (1) haftalık bir süre içinde itiraz etme imkânına sahiptir. Üye değişikliklere itiraz etmeden  Gymoda’nın hizmetlerini kullanmaya devam ederse, değişiklikleri kabul ettiği varsayılır. Eğer Üye değişikliğe bu süre içerisinde itiraz etmezse veya bu değişiklikleri itiraz etmeksizin benimseyerek siteyi kullanmaya devam ederse değişiklikler, her Üye için sitede yayınlandıkları tarihten veya ilgili Üye’nin sitenin yeni kurallarını benimseyerek kullandığı tarihten itibaren geçerli olur.

c. Üye, yapılan değişikliğe itiraz ederse  Gymoda üyeliği derhal, süreli veya süresiz olarak iptal etmek hakkına sahiptir.  Gymoda, Üyelere ilişkin ücretli üyeliklerin otomatik olarak uzatılması hususunu kabul etmeyebilir ve hatta Üye’ye 15 gün önceden bildirmek koşuluyla ücretli üyelik süresinin bitiminde iptal edebilir. Herhangi bir değişikliğe itiraz eden Üye’nin ücretli üyeliğinde kalan süresi 15 günden uzun ise ve  Gymoda bu süre içerisinde yapmak istediği değişikliği yapmaksızın üyeliği devam ettirmek istemezse, Üyeye 15 gün önceden bilgi vererek üyeliğini iptal edebilir. Bu halde Üye’ye kullanmadığı döneme denk gelen üyelik ücreti iade edilir.

d. Bu madde kapsamına girmeyen her türlü itirazın  Gymoda’ya yazılı olarak yapılması zorunludur. Yazılı olarak yapılmayan hiçbir başvuru, itiraz, vb.  Gymoda tarafından dikkate alınmayacaktır. Üye, ilgili itirazını yazılı olarak yapmaması durumunda her ne koşulda olursa olsun,  Gymoda’ya karşı hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.    

6.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda ve  Gymoda’dan kaynaklanmayan tüm teknik ve altyapısal sorunlarda,  Gymoda işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebepler,  Gymoda için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için  Gymoda’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  Gymoda’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi ve Cayma Hakkı

a. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyeliğini noter marifetiyle yazılı olarak (mektup, faks veya e-posta yoluyla) feshetmesinden itibaren 5 gün boyunca ve üyeliği süresince yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

b. Ancak, Üye’nin işbu Sözleşme tahtında, üyeliği sona erdiği halde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yükümlülükleri ve kişilik haklarının korunması ve gizlilikten doğan yükümlülükleri aynen devam eder. Üye, üyeliğini iptal etmekle ücretli hizmetler için ödediği ama henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağı için yaptığı ödemeleri geri alamaz. Üye, kimlik doğrulaması için üyeliğine ilişkin fesih bildiriminde e-posta adresini ve kullanıcı kodunu belirtmekle yükümlüdür.  Gymoda, üyelerin işbu Sözleşme’de belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri tüm hükümleri ihlal etmeleri durumunda, işbu Sözleşme’yi hiçbir yükümlülük üstlenmeksizin tek taraflı olarak feshedebilir ve üyeler fesih sebebiyle  Gymoda’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdürler. 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. Maddesi hükmü uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir”. Bu doğrultuda, Üye’nin herhangi bir sebebe dayanarak üyelik sözleşmesinden “Cayma Hakkı” bulunmamaktadır.

6.6. Bilgilendirme ve Duyurular

Gymoda’dan üyelere yapılan duyurular, ekranda bulunan bölümlerden giriş yapıldıktan sonra ya da e-posta yoluyla yapılır. Üyelerin  Gymoda’ya yapacakları bildirimler e-posta yoluyla (örn. info@gymoda.com) ya da normal postayla yapılmalıdır.

6.7. Sözleşmenin Bölünebilirliği ve Yürürlüğü

Eğer işbu Sözleşme’nin bazı hükümleri geçersiz ise ya da yapılacak yasal değişiklikler sonucunda geçersiz hale gelirse, işbu Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli kalmaya devam edecektir. Geçersiz ya da eksik hale gelen hüküm yerine  Gymoda’nın ve Site’nin amaçlarına en yakın olan başka bir hüküm konur ya da geçersiz hale gelen hükmün doğurduğu eksiklik tamamlanır.

İşbu Sözleşme, sitede ve elektronik ortamda bulunduğu yerde Üye tarafından “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.” Yazılı linkin tıklanarak onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiş sayılır. Ayrıca  Gymoda Gizlilik Politikası işbu Sözleşme’nin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası olup, işbu Sözleşme kabul edildiği anda  Gymoda Gizlilik Politikası da Üye tarafından kabul edilmiş sayılır.

6.8. Başvuru Yolları ve Feragatler

İşbu Sözleşme’de düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat, yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Aksinin  Gymoda tarafından açıkça belirtildiği haller haricinde, bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Sözleşme’nin bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.

Gymoda’nın Uygulanacak Hukuk’un veya bu Sözleşmenin düzenlediği bir hakkı veya başvuru yolunu kullanmaması, kullanmakta gecikmesi veya kullanmayı ihmal etmesi, söz konusu haktan veya başvuru yolundan feragat ettiği anlamına gelmez.

Bu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın veya başvuru yolunun  Gymoda tarafından bir defa ya da kısmen kullanılması, söz konusu hakkın veya başvuru yolunun daha sonra kullanılmasını engellenemez veya sair şekilde kısıtlamaz.

Son güncelleme tarihi: 25/02/2014